Ik ben een Bizcuit gebruiker en ik wil Basecone gebruiken

Bizcuit en Basecone werken samen, zo zijn de facturen in je boekhouding altijd compleet!

Om gebruik te maken van de Basecone app dien je slechts de Basecone app in Bizcuit te configureren. Vervolgens wordt elk half uur automatisch elk nieuw goedgekeurd document uit Bizcuit naar Basecone verstuurd. Hieronder beschrijven we in 5 stappen hoe je Basecone en Bizcuit met elkaar verbindt. 
 
Stap 1: Koppel je Basecone account 

Je kunt de Basecone app vinden in de lijst met beschikbare apps in app center. Als je de app voor de eerste keer opent zal je als eerste gevraagd worden om de app te koppelen aan je Basecone account. 
 Basecone account toevoegen

Stap 2: Koppel je administraties

Vervolgens koppel je een administratie in Bizcuit aan een administratie in je Basecone account. Goedgekeurde documenten uit gekoppelde administraties in Bizcuit worden elke 30 minuten automatisch naar de gekoppelde Basecone administratie gestuurd.


Stap 3: Configureer de verbinding

Je kunt selecteren of je documenten uit Bizcuit alleen in PDF formaat of ook in UBL XML formaat naar Basecone wilt sturen. Daarnaast kun je aangeven welk type documenten in Bizcuit naar Basecone gestuurd worden. 

Basecone Documentsoort

Een goedgekeurd document van het juiste type en gekoppeld aan de juiste administratie wordt binnen 30 minuten naar Basecone gestuurd. Lees hier meer over hoe je documenten in Bizcuit kunt toevoegen: Documenten toevoegen.

Het document staat nu klaar, inclusief herkenning om in te boeken in de boekhouding. Documenten inscannen was nog nooit zo makkelijk!